نایلون حبابدار درجه 2

نایلون حبابدار درجه ۲
این نوع نایلون از مواد ترکیبی از از نوع درجه یک و ترکیبی از بازیافت نمونه درجه یک این نوع نایلون را اکثراً به عنوان نایلون حبابدار ارزان قیمت می شناسند اکثریت برای کارهای غیر حساس و غیر بهداشتی مخصوصاً فلزی و سازه های چوبی از این نوع نایلون حبابدار که مقرون به صرفه است استفاده می نمایند